GEO  |  ENG

позвонить?

позвонить?
Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы, вам нужно всего лишь заполнить форму
Имя *
Телефон *
Ваш текст
Спросите 
врача
Спросите 
врача
Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы, вам нужно всего лишь заполнить форму
Имя *
Электронная почта *
Категория *
Выберите врача
Ваш вопрос *
Виртуальный Тур
Косметология
წვივების დათხელება

 

ჩვენი პლასტიკური ქირურგის დახმარებით შეგიძლიათ თქვენი წვივების მოცულობა 2-დან 5 სანტიმეტრამდე შეამციროთ. რაც მთავარია, ქირურგიული ჩარევის გარეშე.

როგორ? დისპორტის ინექციით.

საბოლოო შედეგი მიიღწევა დაახლოებით 3-4 კვირაში და ნარჩუნდება 6 - 8 თვის განმავლობაში